Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.

PRIM TB LE

Princip modularity považoval Tomáš Baťa za velmi důležitý ve svém životě osobním i pracovním. Při návrhu tohoto modelu jsem pracoval s grafickým znázorněním tohoto principu. Cihlově červená je připomínkou typického architektonického prvku „baťova Zlína“. Elegantní tvary pouzdra zaujmou působivou kombinací leštěných a broušených ploch. Korunku zdobí písmeno „B“ z historického loga firmy Baťa z 20. let minulého století. Její obvod je vyfrézován do tvaru pravidelných čtverců, které opět symbolizují modularitu. Na propracovaném reliéfním číselníku hrají hlavní roli vteřiny. Tomáš Baťa si den rozkládal ne na hodiny, ale na vteřiny.

Zavřít